Generalforsamling 16. april 2013

Der indkaldes til generalforsamling i HCC. Den afholdes den 16. april 2013, kl. 19.00 i Fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter.
Dagsorden og regnskab vedlægges som bilag. Forslag der ønskes behandlet skla være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt den 16. april 2013 .....

Tags: